Kursy na prawo jazdy

AM

A1

A2

A

B,B1,B automat

Szkolenia

B+E (T)

C

C+E

D

Kwalifikacje

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia przyczep

Wypożyczalnia motocykli

 

Szkolenie kierowców zawodowych

 

Wózki jezdniowe

WYPOŻYCZALNIA

    Kategoria     Ilość godzin       Cena kursu      Godzina dodatkowa     Data rozpoczęcia

                                                        (teoria/praktyka)                                                                                           (plac/miasto)

          AM                  10/10                     990 zł                         70/90 zł                  CODZIENNIE

           A1                  30/20                   1490 zł                         70/90 zł                  CODZIENNIE

           A2                  30/20              1790 zł/900 zł                   80/100 zł                 CODZIENNIE

            A                   30/20              1790 zł/900 zł                   80/100 zł                 CODZIENNIE

     B, B1, automat   30/30                    1850 zł                            70 zł                    CODZIENNIE

         BE(T)                0/15                     1290 zł                            80 zł                    CODZIENNIE

            C                   20/30                    2590 zł                           100 zł                   CODZIENNIE

           CE                   0/25                     2390 zł                           100 zł                   CODZIENNIE

            D           20/40 lub 20/60*    3790 zł / 4990 zł                   100 zł                   CODZIENNIE

* przy kategorii D cena uzależniona jest od ilości godzin praktycznych. Jeżeli osoba szkolona nie posiada prawa jazdy kategorii C lub C1 to szkolenie praktyczne wynosi 60h, natomiast jeżeli posiada C lub C1 to szkolenie praktyczne wynosi 40h. 

 

Uwaga! Jeżeli posiadasz prawo jazdy kategorii A1 lub A2 to cena kursu na kategorię odpowiednio A2 lub A wynosi 900 zł!

.

            Rodzaj kwalifikacji                                ilość godzin                               cena

wstępna uzupełniająca przyspieszona C                                        35 h                                                  1295 zł

.

wstępna uzupełniająca przyspieszona D                                        35 h                                                  1295 zł

.

wstępna uzupełniająca D                                                                  70 h                                                  1950 zł

wstępna D                                                                                         280 h                                                  4190 zł

wstępna przyspieszona C                                                               140 h                                                  2190 zł

.

wstępna przyspieszona D                                                               140 h                                                  2190 zł

wstępna C                                                                                         280 h                                                  4190 zł    

wstępna uzupełniająca C                                                                  70 h                                                  1950 zł

szkolenie okresowe C                                                                       35 h                                                     390 zł

.

szkolenie okresowe D                                                                       35 h                                                     390 zł

.

Wypożyczalnia motocykli oraz przyczep na każdą kieszeń bez zbędnych procedur.

 

Wypożyczamy motocykle wyłącznie dla osób mających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A lub B powyżej 3 lat (motocykl do 125 cm3). Cena nie obejmuje kosztów paliwa.

 

UWAGA! Motocykle oraz przyczepy są ubezpieczone tylko w zakresie OC i NNW. W przypadku zniszczenia lub kradzieży pojazdu szkodę pokrywa wynajmujący

 

 

    Typ pojazdu          Cena w godz.      Cena za dobę    Cena (weekend)     Kolejny dzień            Kaucja

                                     10.00-19.00                                         lub 2 dni

 

 

   Przyczepa ciężarowa            10 zł/h                            50 zł                            100 zł                         40 zł                      brak

       Kawasaki ER6N           250 zł (40zł/h)                    300 zł                           400 zł                         150 zł                   1000 zł

          Romet ZK 50             100 zł (25zł/h)                    150 zł                           200 zł                        100 zł                     300 zł

     Triumph Sprint RS         250 zł (40zł/h)                    300 zł                           500 zł                        200 zł                    1000 zł

        Yamaha TW 125          150 zł (30zł/h)                    200 zł                           300 zł                        150 zł                     500 zł

           Opel Vivaro              150 zł (30zł/h)                     200 zł                           300 zł                        150 zł                     500 zł

          C+CE                                           4200 zł                                                        CODZIENNIE

KONTAKT

 

Słupsk, ul. Wojska Polskiego 28                   

NIP: 611-172-28-34

REGON: 231143947

Nr konta: 32 1240 5790 1111 0010 7620 7638

mail: biuro.oskabm@gmail.com.

Biuro czynne:

 

Pon - pt: 9.00 - 17.00

Tel.: 570-393-570, 518-036-790

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy dowolnej kategorii, należy założyć Profil Kandydata na Kierowcę – PKK.

 

 

Profil Kandydata na Kierowcę zakładamy w urzędzie (starostwie) właściwym na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej.

 

 

Niezbędne dokumenty do uzyskania numeru PKK:

 

- wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (do odbioru w urzędzie),

- dowód osobisty,

- orzeczenie lekarskie (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców),

- jedno zdjęcie o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm,

pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, B lub T),

- kserokopia posiadanego prawa jazdy (w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

 

ponadto gdy jest to wymagane:

 

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C, D, C+E),

- kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski,

- kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

- pełnomocnictwo – w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.

 

 

NASZA KADRA

 

Milena Dusza - kierownik ośrodka - 570 393 570

 

Marian Unijat - kierownik ośrodka, instruktor kat. AM, A1, A2, A, B, BE(T), C, CE, D, DE - 518 036 790

 

Wojciech Gackowski - kierownik techniczny, instruktor kat. AM, A1, A2, A, B, BE(T), C, CE - 510 363 893

 

Artur Maruniak - instruktor kat. B - 502 286 701

 

Zbigniew Babik - instruktor kat. B - 694 562 292

 

Jerzy Wdowik - instruktor kat. AM, A1, A2, A, B - 692 573 485

 

Krzysztof Materek - instruktor kat. B - 503 756 035

 

Michał Ożga - instruktor kat. B1, B - 574 703 303

 

Janusz Robiński - instruktor kat. B - 605 208 987

 

Iwona Gruchała - psycholog - 784 715 290

 

Jarosław Kapusta - lekarz uprawniony do badania kierowców - 501 567 482

 

Jacek Papierowski - lekarz uprawniony do badania kierowców zawodowych - 601 562 803

 

Alicja Jaciów - Mrozowska - neurolog - 601 706 019

 

 

SZKOLENIE NA WÓZKI JEZDNIOWE

Szkolenia w naszej firmie realizowane są na podstawie programów szkolenia, opracowanych przez Urząd Dozoru Technicznego dla ABM Marian Unijat z siedzibą w Słupsku, przy ul. Jodłowej 83B/2. Posiadamy certyfikaty Akademii UDT wydanymi do rejestru: 48/03/2017/BG, 52/03/2017/W-J, 33/03/2017/W-S, 37/03/2017/W-P, 32/03/2017/W-N oraz 39/03/2017/W-U. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego szkolimy na wózki następujących typów:

III WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia. Warunkiem jest sterowanie operatora spoza wózka.

II WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych 

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu, obejmuje też wózki należące do kategorii III WJO. Ograniczenie w tej kategorii dotyczy obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych. 

I WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane, tj.z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem

 

 

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu. Obejmuje swoim zakresem wózki należące do kategorii III WJO i II WJO.

 

Szkolenia na wózki jezdniowe

 

W trakcie prowadzonego szkolenia nasi instruktorzy i wykładowcy z pełną dbałością o klienta, bezstresowo przekazują całą posiadaną wiedzę, by jak najlepiej przygotować operatorów do tej odpowiedzialnej pracy.

 

Preferujemy indywidualny tryb prowadzenia szkoleń, więc dni oraz godziny spotkań każdy ustala według swoich preferencji.

 

Po zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kierowcy operatora wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych ważne na terenie Polski oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej. 

 

Wymagania stawiane kandydatom

 

-  ukończone 18 lat

- stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych danego rodzaju potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim. 

Dla naszych klientów dodatkowo wystawiamy zaświadczenia w języku angielskim oraz niemieckim!

 

Cena kursu już od 390 zł!

Najlepszy Ośrodek Szkolenia w Słupsku!

Zapisz się już dziś!

 

Kursy zaczynamy CODZIENNIE!