Prawo jazdy
Prawo jazdy

Kursy na prawo jazdy

AM

A1

A2

A

B

Szkolenia

Kontakt

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

B+E (T)

C

C+E

D

Kwalifikacje

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia przyczep

Wypożyczalnia motocykli

Wypożyczalnia
Wypożyczalnia
Szkolenia zawodowe
Szkolenia zawodowe

76-200 Słupsk                                        

ul. Wojska Polskiego 28                          

NIP: 611-172-28-34

REGON: 231143947

Nr konta: 65 1240 3770 1111 0010 4872 7733

mail: marianunijat@interia.pl

   

  Kwalifikacje

   

  Wózki widłowe

  Kurs instruktora nauki jazdy

  Wypożyczalnia

  Biuro czynne:

  Pon - pt.:   9.00 - 17.00

  Sobota:      nieczynne

   

  Tel.   518-036-790 lub 510-363-893

      Kategoria     Ilość godzin       Cena kursu      Godzina dodatkowa     Data rozpoczęcia

                                                          (teoria/praktyka)                                                                                           (plac/miasto)

             AM                 10/10                     590 zł                        50/70zł                  25.01.2016 - 15.00

             A1                  30/20                     990 zł                        50/70zł                  25.01.2017 - 15.00

             A2                  30/20              1190 zł/590 zł                   50/70zł                  25.01.2017 - 15.00

              A                   30/20              1190 zł/590 zł                   50/70zł                  25.01.2017 - 15.00

              B                   30/30                    1390 zł                            50 zł                  25.01.2017 - 15.00

           BE(T)                0/15                     1190 zł                            70 zł                       codziennie

              C                   20/30                    2190 zł                            80 zł                       codziennie

             CE                   0/25                     1990 zł                            80 zł                       codziennie

              D           20/40 lub 20/60*    3490 zł / 4590 zł                   80 zł                       codziennie

  * przy kategorii D cena uzależniona jest od ilości godzin praktycznych. Jeżeli osoba szkolona nie posiada prawa jazdy kategorii C lub C1 to szkolenie praktyczne wynosi 60h, natomiast jeżeli posiada C lub C1 to szkolenie praktyczne wynosi 40h. 

   

  Uwaga! Jeżeli posiadasz prawo jazdy kategorii A1 lub A2 to cena kursu na kategorię odpowiednio A2 lub A wynosi 590 zł! 

  .

              Rodzaj kwalifikacji                                ilość godzin                                         cena

   wstępna uzupełniająca przyspieszona C                                       35 h                                                      1495 zł

  .

  wstępna uzupełniająca przyspieszona D                                        35 h                                                      1495 zł

  .

  wstępna uzupełniająca D                                                                70 h                                                      2250 zł

  .

  wstępna D                                                                                      280 h                                                     4490 zł

  .

  wstępna przyspieszona C                                                              140 h                                                     2590 zł

  .

  wstępna przyspieszona D                                                              140 h                                                     2590 zł

  .

  wstępna C                                                                                      280 h                                                     4490 zł

  .

  wstępna uzupełniająca C                                                                70 h                                                      2250 zł

  .

  szkolenie okresowe C                                                                      35 h                                                       390 zł

  .

  szkolenie okresowe D                                                                      35 h                                                       390 zł

  .

  Wypożyczalnia motocykli oraz przyczep na każdą kieszeń bez zbędnych procedur.

   

  Wypożyczamy motocykle wyłącznie dla osób mających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A lub B powyżej 3 lat (motocykl do 125 cm3). Cena nie obejmuje kosztów paliwa.

   

  UWAGA! Motocykle oraz przyczepy są ubezpieczone tylko w zakresie OC i NNW. W przypadku zniszczenia lub kradzieży pojazdu szkodę pokrywa wynajmujący. Zakaz wyjazdu motocyklem poza granicę kraju. Dzienny limit przebiegu wynosi 150 km. Po przekroczeniu limitu każdy kilometr dodatkowo płatny 1 zł/km.

   

   

      Typ pojazdu          Cena w godz.      Cena za dobę    Cena (weekend)     Kolejny dzień            Kaucja

                                       10.00-19.00                                         lub 2 dni

   

   

         Honda VTR 250           150 zł (30zł/h)                    200 zł                           300 zł                         150 zł                    500 zł

         Kawasaki ER6N           250 zł (40zł/h)                    300 zł                           400 zł                         150 zł                   1000 zł

            Romet ZK 50             100 zł (25zł/h)                    150 zł                           200 zł                        100 zł                     300 zł

       Triumph Sprint RS         250 zł (40zł/h)                    300 zł                           500 zł                        200 zł                    1000 zł

          Yamaha TW 125          150 zł (30zł/h)                    200 zł                           300 zł                        150 zł                     500 zł

     Przyczepa ciężarowa            10 zł/h                            50 zł                            100 zł                         40 zł                      brak

  Kursy dla kandydatów na instruktorów

   

  Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

   

  1. posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),

  2. posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia)

  3. posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U. 2011.30.151 - art 82 ust. 2 pkt 1),

  4. posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora Dz.U. 2011.30.151 - art. 34 ust 1);

  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
   - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
   - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

   

   

  Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów nauki jazdy do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców.

   

  Przedmiotowy zakres szkolenia

  Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

  1. Psychologii.

  2. Metodyki nauczania.

  3. Prawa o ruchu drogowym.

  4. Techniki kierowania i obsługi pojazdu.

  5. Bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  6. Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia.

  7. Technika i taktyka jazdy

  8. Praktyka instruktorska

  9. Program kursu na kandydatów wykładowców obejmuje ww. zakres za wyjątkiem zajęć praktycznych

   

   Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia

  1. Liczba godzin szkolenia wynosi:
   a. liczba godzin wynosi nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 85 godzin zajęć praktycznych, w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień (dotyczy kursu podstawowego).

   

  Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kursu 

  1. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora(Dz. U. 2011.30.151 - art. 34 ust.1),,

  2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (Dz. U. 2011.30.151 - art. 82 ust. 2 pkt 1

  3. kserokopię prawa jazdy,

   

  Egzamin wewnętrzny

  1. Kurs kończy się egzaminem końcowym (wewnętrznym) przeprowadzanym przez komisję.

  2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.

   

            C+CE                                            3590 zł                                                          codziennie